Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Tarieven

Kosten deelname
Er worden twee tariefstellingen gehanteerd:

Het lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij het lidmaatschap uiterlijk 3 maanden voor het einde van het betreffende kalenderjaar wordt opgezegd. Aansluiting bij klachten- en geschillencommissie valt onder het lidmaatschap en de daarbij behorende ledenbijdrage.
De jaarbijdrage wordt vanaf inschrijving per kwartaal berekend (zie algemene voorwaarden).

NB Word je in de loop van een jaar geregistreerd bij een van de genoemde kwaliteitsregisters dan gaat het nieuwe tarief in per 01-01 van het daaropvolgende kalenderjaar.

Overige kosten
Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering € 65,42 per jaar (incl. 21% assurantiebelasting en € 2,50 administratiekosten).

Vanaf 01-01-2017 zijn alle deelnemers verplicht zich te verzekeren via onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering.  Meer informatie hierover is te verkrijgen via: verzekeringen@adiona.nl en op de besloten deelnemerspagina.
LET OP:
Indien je een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebt en die wil behouden, dan kun je vrijstelling ontvangen van deze verzekeringsplicht. Het is dan wel zaak dat je een kopie polis van je huidige aansprakelijkheidsverzekering overlegt.

Aanmelden
Wanneer jij je wilt aanmelden bij Adiona kun je een mail sturen naar info@adiona.nl of het contactformulier invullen. Wij mailen jou daarna het inschrijfformulier toe wat je thuis rustig kunt invullen. Zodra wij jouw formulier ingevuld retour hebben ontvangen krijg je de factuur en zetten wij jouw gegevens op de website. Je ontvangt dan tevens een persoonlijke inlogcode voor de besloten pagina voor leden en je ontvangt de nieuwsbrieven met meest recente informatie.

We zien jouw inschrijving graag tegemoet!