Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Adiona KinderFonds

Ieder mens heeft het recht om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Hier hoort zeker ook de persoonlijke ontwikkeling bij. Bewust-wording van wie je bent en wat jij aan mogelijkheden in je hebt om jouw leven te leven.

Er zijn veel kindercoaches en kinderyogadocenten die een kind en de opvoeders hierbij kunnen helpen. Het is echter zo dat de opvoeders deze vormen van hulpverlening zelf moeten financieren, omdat kindercoaching en kinderyoga niet vergoed wordt.

Stichting Adiona Kinderfonds ondersteunt gezinnen die deze financiële draagkracht niet hebben.
Op deze manier heeft ieder kind de mogelijkheid om begeleid te worden bij de persoonlijke ontwikkeling en het bijbehorende bewustwordingsproces. 

Een kind dat deze ontwikkeling en dit proces heeft doorgemaakt kan vanuit bewustzijn keuzes maken. Een kind dat weet wat zijn mogelijkheden zijn kan problemen de baas en weet waar hulpbronnen te vinden zijn. Een kind dat weet over zichzelf, weet daarmee ook meer over de ander en kan vanuit dit perspectief sociale interacties begrijpen. Dit geeft een kind een stevige basis en meer zelfvertrouwen. En dat is wat wij alle kinderen gunnen!

Geld kan een belemmering voor ouders zijn om deze hulp te zoeken. Door het kindercoachfonds hopen we deze belemmering in ieder geval voor een deel weg te kunnen halen.

Uitgangspunten van Stichting Adiona Kinderfonds zijn:

Missie, Visie en Doelstellingen
Missie: Stichting Adiona Kinderfonds maakt begeleiding van kinderen toegankelijk voor díe kinderen/gezinnen die zelf geen financiële draagkracht hiertoe hebben en die bereid zijn op eigen wijze en vanuit eigen mogelijkheden bij te dragen.

Visie: Begeleiding d.m.v. kindercoaching en kinderyoga levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van kinderen, zodat zij kennis hebben van hun eigen potentieel. Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen.

Stichting Adiona Kinderfonds heeft als doel:

Stichting Adiona Kindercoachfonds financieel ondersteunen
Wij zijn op zoek naar personen en bedrijven die ons fonds financieel willen ondersteunen door giften.
Tevens kunt u donateur worden van het Kinderfonds.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Jan van den Broek jan@adiona.nl

Donateurs
Binnenkort vermelden wij hier de donateurs van het KinderCoachFonds.