Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Het bestuur

Het bestuur van Adiona bestaat momenteel uit 4 personen. Ieder met zijn of haar eigen expertise, bijpassend takenpakket en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar om lopende en nieuwe zaken te bespreken, actiepunten te definiëren en elkaar bij te praten over de respectievelijke aandachtsgebieden. Met enige regelmaat vergadert het bestuur met de Raad van Advies over strategische en bestuurlijke zaken.

Ledenadministratie