Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Vakgroep Kindercoaching

Binnen Adiona kunnen de leden die kindercoach zijn met elkaar informatie uitwisselen, ervaringen delen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. De vakgroep geeft ruimte aan deze activiteiten en onderhoudt nauwe contacten met het werkveld.

Kindercoaching
Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen met een bepaalde dan wel onbepaalde problematiek of hulpvraag. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, leren, gedrag, of op sociaal-emotioneel vlak. Een kindercoach begeleidt de kinderen op het gebied van bewustwording. De kindercoach helpt het kind (en daarmee vaak ook de ouders) zich bewust te worden van zichzelf, de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Kindercoaching is een vakgebied wat na de volwassenencoaching ontstaan is.
Kinderen hebben echter een geheel eigen hulpvraag en de begeleiding door middel van coaching is dan ook significant anders. Om de begeleiding blijvend te professionaliseren vinden kindercoaches die aangesloten zijn bij Adiona het belangrijk om zich te verenigen in een eigen vakgroep. Vanuit deze vakgroep kunnen kindercoaches zich verder ontwikkelen, netwerken, expertise uitwisselen, samenwerken en elkaar inspireren. Daarnaast is kindercoaching een vrij beroep. Dat betekent dat kindercoaches een eigen verantwoordelijkheid hebben om kwaliteit en professionaliteit te leveren en onderhouden. Degenen die aangesloten zijn bij Adiona kunnen en willen deze verantwoordelijkheid gezamenlijk en individueel dragen.

Waarom kindercoaching?
Wat doet een kindercoach? Als je dit aan tien kindercoaches vraagt, zul je tien verschillende antwoorden krijgen. Er is echter wel een overeenkomst in te vinden: een kindercoach gaat ervan uit dat alle antwoorden in het kind zelf zitten en het kind wordt zich hiervan bewust als het in staat wordt gesteld zelf die antwoorden te zoeken, te vinden en te gebruiken.

Kindercoaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van kinderen, zodat zij kennis hebben van hun eigen potentieel. Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen. Kindercoaching is ook samen onderweg gaan vanuit de situatie zoals hij nu is naar een nieuwe, gewenste situatie.

Het kind en de ouders zijn in een (probleem)situatie beland waarin even geen beweging is. Vanuit dit punt kijkt een kindercoach eerst naar de situatie waarin ze zijn vastgelopen en naar de hulpvraag die er ligt.

Daarna kijkt de kindercoach samen met het kind en de ouders naar de levenslessen die geleerd moeten worden. Dit brengt direct weer beweging. Het kind en de ouders worden zich bewust van de mogelijkheden. Maar deze beweging moet ook ergens heen gaan en dat is het doel waarheen gewerkt wordt.

De kindercoach begeleidt het kind (en de ouders) in dit traject en biedt mogelijkheden om door oefeningen en uitleg nieuwe inzichten en ervaringen mee te nemen op het levenspad.