Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Adiona Inspiratiedagen en themabijeenkomsten

Als Adiona deelnemer kun je, nadat je je hiervoor hebt aangemeld,  de landelijke inspiratiedagen en regionale Adiona on Tour themabijeenkomsten bijwonen.

Datum eerstvolgende inspiratiedag:  13 april

De Adiona inspiratiedag is een unieke mogelijkheid om kennis en inspiratie op te doen over alle voor het vak relevante ontwikkelingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om uitvoerig met jouw collega’s te netwerken.

Op de komende inspiratiedag van 13 april hebben we Anna Verwaal bereid gevonden ons deze dag mee op reis te nemen in de boeiende wereld rondom conceptie, zwangerschap, geboorte en geboortepatronen. Haar lezing wordt verdeeld over de ochtend en de middag.

Toegang is uitsluitend voor Adiona deelnemers, na aanmelding en ontvangstbevestiging van deelname.

Ben je nog niet aangesloten bij Adiona en wil je ook deelnemen aan deze inspiratiedag? Kijk snel HIER voor meer informatie over de voordelen van het Adiona lidmaatschap.

De inspiratiedag op 20 oktober 2018 werd enthousiast bezocht door vele deelnemers.

Namens het bestuur presenteerde Wijnand Verkaik de missie en visie van Stichting Adiona. Eveneens werden de Adiona deelnemers op de hoogte gebracht van het streven van het Adiona bestuur en een hiertoe tijdelijk gevormde werkgroep om uiterlijk eind april 2019 een beroepscompetentieprofiel vast te stellen voor de kindercoach. Verder zullen er in de toekomst landelijke Adiona on Tour bijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling.

Voor de ochtend inspireerde Peter Faber ons.

Een motto als: ‘Iedereen kan, velen willen, enkelen durven, durf te worden wie je bent!’ is als een motor om plannen en ideeën in resultaten om te zetten. Peter wist zijn boodschap op energieke en humorvolle wijze over te brengen!

Hierna was er volop ruimte om te genieten van een heerlijke lunch, elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Tijdens het middagprogramma stapten we in de toekomst met Milo Berlijn.  We bekeken wat er voor het vak en voor de kindercoach nodig is om de toekomst ‘goed uitgerust’ en professioneel tegemoet te treden. Milo nam ons op zijn unieke manier mee in het belang dat Adiona de kindercoach tools aanreikt en kindercoachwegwijzers uitzet in deze tijd van transitie.

Adiona on Tour bijeenkomsten

Voor specifieke onderwerpen organiseert Adiona bijeenkomsten op meerdere locaties verspreid in het land. In 2018/2019 zijn er Adiona on Tour bijeenkomsten gehouden over de meldcode kindermishandeling.

Ben je nog niet aangesloten bij Adiona en wil je ook deelnemen aan deze inspiratiedag? Kijk snel HIER voor meer informatie over de voordelen van het Adiona lidmaatschap.