Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Disclaimer en cookies

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Stichting Adiona, hierna te noemen: “Adiona”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Adiona met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De kindercoach of kinderyogadocent zelf doet opgave van de werkgebieden waarop hij deskundig is en de register(s) waarbij de praktijk/het bedrijf is aangesloten. Adiona aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Adiona. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Adiona. Adiona is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Privacyverklaring

Ga voor meer informatie hierover naar: www.adiona.nl.

Cookiegebruik

Ga voor meer informatie hierover naar: www.adiona.nl.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Adiona of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Adiona. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het bestuur van stichting Adiona.

Adiona behoudt zich het recht voor de disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.