Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Eindejaarsnieuws stichting Adiona, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor professionele kindercoaches

ZOEK COACH

Via de ‘ZOEK COACH’ functie op www.adiona.nl zijn t.b.v. kind, opvoeders en instanties zoals o.a. gemeenten de gegevens van iedere bij Adiona aangesloten kindercoach te vinden.

Deze unieke zoekfunctie in het landelijke register van de bij Adiona aangesloten kindercoaches wordt vaak bezocht door degenen die belang hebben bij het zoeken van hulp door een professionele kindercoach die kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

Als onafhankelijke beroepsorganisatie zet Adiona zich in om het vak kindercoaching en met name het beroep van de kindercoach die plek in de maatschappij te geven die het verdient. Wij zijn dan ook verheugd dat steeds meer kindercoaches door gemeenten in het kader van de jeugdhulpverlening worden gecontracteerd.

Aangepaste klachtenregeling vanaf 1-1-2020

Voor iedere bij Adiona aangesloten deelnemer is geregeld dat, mits de deelnamebijdrage is betaald, de cliënt of vertegenwoordiger bij een klacht een beroep kan doen op de collectief door Adiona geregelde klachten- en geschillenregeling.

Voor de Jeugdwet is aansluiting bij een onafhankelijke klachtencommissie een wettelijke vereiste. Om deze reden heeft Adiona vanaf 1 januari 2020 voor alle aangesloten kindercoaches die voor jeugdhulpverlening door de gemeenten zijn gecontracteerd, de aansluiting tot de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir collectief geregeld. Meer informatie over de vanaf 1 januari 2020 aangepaste klachten- en geschillenregeling is op de website of in de praktijk van iedere bij stichting Adiona aangesloten kindercoach te vinden.

Aansluiting bij de onafhankelijke beroepsorganisatie voor kindercoaches

Stichting Adiona zet zich als onafhankelijke beroepsorganisatie in voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching en streeft naar een breed draagvlak van het vak in de maatschappij.Als inspirerende en verbindende beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching ondersteunt Stichting Adiona kindercoaches met de voor het vakgebied noodzakelijk geachte competenties. Kindercoaches leveren op professionele wijze een wezenlijke bijdrage aan bewustzijnsontwikkeling van het kind en zijn omgeving.De kracht van Stichting Adiona is de synergie vanuit de bundeling van al onze kennis en specialismen. Samen bereik je meer. Samenwerking versterkt ons vak en… versterkt ook jou als zelfstandig werkende kindercoach.

Als beroepsorganisatie biedt Stichting Adiona aan de aangesloten deelnemers:

Een compleet pakket dat jou als professional binnen het vakgebied kindercoaching ter beschikking staat. De Adiona flyer kun je HIER downloaden.

Alvorens je aan te melden als deelnemer van Stichting Adiona, vragen we je om kennis te nemen van de Adiona BeroepsCode, de Algemene Voorwaarden en het Deelnemersreglement van Stichting Adiona www.adiona.nl.

Lees HIER meer over de inschrijfvoorwaarden voor aansluiting bij Stichting Adiona.

En ben je nu al enthousiast en wil je je aanmelden, klik dan HIER.

De complete lijst met de huidige bij Stichting Adiona aangesloten deelnemers kun je HIER raadplegen.

Tot slot

Als bestuur hebben wij ons dit jaar weer graag voor de Adiona deelnemers ingespannen om hen vanuit onze mogelijkheden te ondersteunen met praktische zaken en het aanreiken van informatie. Met veel plezier kijken wij uit naar het nieuwe jaar.

Het bestuur van Adiona wenst een ieder fijne en gezellige kerstdagen, een liefdevolle jaarwisseling en speciaal voor de kindercoach een waardevol jaar 2020 zoals je het jezelf als cadeau zou wensen.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Wijnand Verkaik
Voorzitter stichting Adiona