Beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten

Deelnemers login

Van expertisenetwerk naar beroepsorganisatie

Per 1 januari 2015 is Stichting Adiona een beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten.

Maar wat is nou het verschil tussen een beroepsvereniging en een beroepsorganisatie (stichting)?
In basis maakt de rechtsvorm (vereniging of stichting) voor ons beroep geen verschil. Het verschil zit in de rechtsvorm waarmee wij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging heeft leden, een stichting niet. Een vereniging moet een Algemene Ledenvergadering hebben. En ieder lid heeft inspraak in de keuzes die gemaakt worden. Dit kan betekenen dat een besluit in het bestuur aan alle leden moet worden voorgelegd en dat bij meerderheid van stemmen iets wel of niet doorgaat. Dat vraagt van alle leden betrokkenheid en inzet.
Een stichting is doorgaans slagvaardiger dan een vereniging. Bij een stichting spreekt men officieel niet over leden, maar over aangeslotenen of donateurs. (In ons algemeen communicatieverkeer gebruiken wij wel de term lid, omdat dit gewoon praktischer schrijft en leest dan aangeslotene.)

In ieder geval stelt Adiona (het bestuur) alles in het werk om binnen de mogelijkheden die we hebben de ‘leden’ te ondersteunen in het uitoefenen van het vak. Dit betekent niet dat leden geen inspraak hebben. We willen juist graag weten wat er speelt in onze vakgebieden en staan open voor nieuwe invalshoeken en ideeën. Dat is een van de redenen van het oprichten van de verschillende vakgroepen.