Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Inschrijfformulier

Om je aan te melden als deelnemer bij Stichting Adiona dien je onderstaand inschrijfformulier geheel in te vullen en te versturen. Na ontvangst hiervan en van de gevraagde documenten gaan wij je inschrijving verwerken en ontvang je – indien je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden – hiervan een bevestiging.

Om het formulier volledig in te vullen heb je onder andere het volgende nodig:

Verder moet je ten behoeve van de beoordeling door het secretariaat van jouw aanmelding tot aansluiting als deelnemer bij Stichting Adiona een aantal documenten meesturen. Deze kun je direct uploaden in het inschrijfformulier of mailen naar info@adiona.nl

Met het versturen van jouw inschrijfformulier en bijbehorende documenten geef je toestemming dat jouw inschrijfgegevens worden opgenomen in de Adiona Ledenadministratie.

Inschrijfformulier voor aansluiting bij Stichting Adiona

PersoonsgegevensWoonadresE-mail gegevens voor correspondentie met Adiona

NB Het e-mail adres van jouw praktijk wordt ook getoond bij de zoekfunctie op de website van Adiona zodat ouders/opvoeders vrijblijvend in contact kunnen treden voor informatie over coachingstrajecten.

Praktijkgegevens


Kies hieronder hoe je de deelnemersbijdrage + bijkomende kosten wilt betalen:

Vul hieronder s.v.p. jouw bankrekeninggegevens in:

Jouw vakgebied
Mijn vakgebied omvat:

Kwaliteitsontwikkeling
Met het oog op ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn alle ingeschreven deelnemers van Adiona via Quasir voorzien van een uniforme klachtenregeling en aansluiting bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Stichting Adiona is geen kwaliteitsregister en voert dus ook geen periodieke kwaliteitscontroles uit. Hiervoor zijn er speciale registers.

Vul de onderstaande zinnen aan:
Ik sta niet geregistreerd in een kwaliteitsregister voor kindercoaches, omdat:

Ik sta wel geregistreerd in een kwaliteitsregister voor kindercoaches en het kwaliteitsregister waar ik geregistreerd sta is:

Ik heb gekozen voor dit kwaliteitsregister, omdat:

Ik sta in dit kwaliteitsregister geregistreerd onder nummer:

Wanneer je een bewijs van inschrijving hebt willen we je vragen deze toe te voegen.
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Kamer van Koophandel
Om ingeschreven te kunnen staan bij Adiona en deel te kunnen nemen aan de collectieve verzekeringen dienen wij een kopie van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel te hebben. Deze kun je hier uploaden, maar wanneer je hem nog moet aanvragen kun je deze ook nasturen.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en mijn nummer is:

Upload hier het uittreksel van jouw inschrijving bij de KvK.
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Verklaring Omtrent Gedrag
Om ingeschreven te kunnen staan bij Adiona dienen we van jou een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben die niet ouder dan 2 jaar is. Wanneer je geen recente VOG hebt kunnen wij deze voor je aanvragen

Upload hier jouw VOG wanneer je deze hebt en deze niet ouder dan 2 jaar is.
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Opleiding
Ik heb mijn kindercoach-opleiding gevolgd bij:

Upload hier jouw certificaat of diploma:
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Mijn ervaringen met deze opleiding zijn:

Ik heb geen kindercoach-opleiding gevolgd, maar ik werk met kinderen en hun ouders vanuit de volgende achtergrond:

Curriculum vitae
Upload hier je meest recente CV.
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Motivatie
Mijn motivatie om me aan te melden als deelnemer van Adiona is:

Adiona beroepscode (deze is onderaan de Adiona website te vinden)
Ik onderschrijf de beroepscode van stichting Adiona: welniet

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Ik ben bekend met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en zal hier indien nodig naar handelen:
Ja, ik ben ermee bekend en ik volg de wettelijke verplichtingen.Ja, ik ben ermee bekend, maar ik moet me er ook nog wat meer in verdiepen.Nee, ik ben er niet mee bekend en vind dit ook niet belangrijk.Nee, ik ben er niet mee bekend en wil er wel meer van weten.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als deelnemer van Adiona ben je verplicht verzekerd via onze collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Onder de dekking van de verzekering vallen onder andere: het coachen van kinderen en ouders. Het geven van trainingen c.q. opleidingen aan kinderen, ouders en groepen mensen welke met kinderen werken bijvoorbeeld leraren. Tevens is het coachen met de inzet van dieren meeverzekerd.

Wanneer je een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) hebt zal de verzekeraar eventuele claims tegen jou niet vergoeden wanneer er iets gebeurt tijdens jouw werk als kindercoach. Je kunt hiervoor gebruik maken van de collectieve verzekering van Adiona, of zelf een verzekering afsluiten (of al hebben afgesloten waarbij kindercoaching onder de beroepsdekking valt). Wanneer je zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt zullen wij deze toetsen of deze voldoet aan de voorwaarden voor jou als kindercoach.

Wanneer je een eigen verzekering hebt dan vragen wij jou om hier het polisblad te uploaden.
(lukt de upload niet vanwege het bestandsvolume, mail je bestand dan naar info@adiona.nl)

Ruimte voor jouw vraag of opmerking.

Toestemming gebruik persoonsgegevens en contactinformatie
Ja, Ik geef hierbij mijn persoonsgegevens en contactinformatie zodat wij met jou kunnen communiceren over jouw aanmelding voor aansluiting als deelnemer bij Stichting Adiona.

Met het insturen van dit inschrijfformulier ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden en privacyverklaring van Stichting Adiona, registratie van mijn inschrijfformulier met bijbehorende documenten in de Adiona ledenadministratie, het via e-mail ontvangen van het Adiona ledennieuws en het tijdig voldoen van de aan de deelname samenhangende betalingsverplichtingen.