Beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten

Deelnemers login

Inschrijfformulier

Om je aan te melden voor het lidmaatschap bij Stichting Adiona dien je onderstaand inschrijvingsformulier geheel in te vullen. Na ontvangst van het formulier gaan wij voor je aan de slag om je inschrijving te verwerken.

Om het formulier volledig in te vullen heb je onder andere het volgende nodig:

Verder moet je een aantal documenten meesturen. Deze kun je uploaden in het inschrijfformulier.

Praktische gegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en Woonplaats

Provincie

Telefoonnummer

Je praktijk/bedrijf

Bedrijfsnaam

Startdatum van je praktijk

Adres bedrijf/praktijk

Postcode en Plaats

Provincie

Bankrekening (IBAN)

Website

E-mail adres waarop ik de mail van Stichting Adiona wil ontvangen.

Jouw dienstverlening
Mijn dienstverlening omvat:

Kwaliteitsontwikkeling
Met het oog op ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn alle leden van Adiona via Quasir voorzien van een uniforme klachtenregeling en aansluiting bij de geschillenencommissie van Stichting Zorggeschil. Stichting Adiona is geen kwaliteitsregister en voert dus ook geen periodieke kwaliteitscontroles uit. Hiervoor zijn er speciale registers.

Vul de onderstaande zinnen aan:
Ik sta niet geregistreerd in een register voor kindercoaches, omdat

Ik sta geregistreerd in een kwaliteitsregister voor kindercoaches en het register waar ik geregistreerd sta is:

Ik heb gekozen voor dit register, omdat

Ik sta in dit register geregistreerd onder nummer:

Wanneer je een bewijs van inschrijving hebt willen we je vragen deze toe te voegen.
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Kamer van Koophandel
Om ingeschreven te kunnen staan bij Adiona en deel te kunnen nemen aan de collectieve verzekeringen dienen wij een kopie van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel te hebben. Deze kun je hier uploaden, maar wanneer je hem nog moet aanvragen kun je deze ook nasturen.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en mijn nummer is:

Upload hier het uittreksel van jouw inschrijving bij de KvK
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Ik sta niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat

Verklaring Omtrent Gedrag
Om ingeschreven te kunnen staan bij Adiona dienen we van jou een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben die niet ouder dan 2 jaar is. Wanneer je geen recente VOG hebt kunnen wij deze voor je aanvragen

Upload hier jouw VOG wanneer je deze hebt en deze niet ouder dan 2 jaar is
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Opleiding
Ik heb mijn kindercoach-/kinderyogaopleiding gevolgd bij:

Upload hier jouw certificaat of diploma:
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Mijn ervaringen met deze opleiding zijn:

Ik heb geen kindercoach-/kinderyogaopleiding gevolgd, maar ik werk met kinderen en hun ouders vanuit de volgende achtergrond:

Curriculum vitae
Upload hier je meest recente cv
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Motivatie
Mijn motivatie om me aan te melden als lid van Adiona is:

Beroepscode
Deze is onderaan de website te vinden
Ik onderschrijf de beroepscode van Adiona
welniet

Meldcode kindermishandeling
Ik ben als kindercoach en/of kinderyogadocent bekend met de Wet op de meldcode kindermishandeling en zal hier indien nodig naar handelen
Ja, ik ben ermee bekend en ik volg de wettelijke procedure.Ja, ik ben ermee bekend, maar ik moet me er ook nog wat meer in verdiepen.Nee, ik ben er niet mee bekend en vind dit ook niet belangrijk.Nee, ik ben er niet mee bekend en wil er wel meer van weten.

Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als deelnemer van Adiona ben je verplicht verzekerd via onze collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onder de dekking van de verzekering vallen onder andere: het coachen van kinderen en de ouders, het geven van trainingen c.q. opleidingen aan kinderen, ouders en groepen mensen welke met kinderen werken bijvoorbeeld leraren. Tevens is het coachen met de inzet van dieren meeverzekerd.
Wanneer je een particuliere verzekering hebt zal de verzekeraar jou niet vergoeden wanneer er iets gebeurt tijdens jouw werk als kindercoach. Je kunt hiervoor zelf een verzekering afsluiten, of gebruik maken van de verzekering van Adiona. Wanneer je zelf een verzekering hebt zullen wij deze toetsen of deze voldoet aan de voorwaarden voor jou als kindercoach.

Wanneer je een eigen verzekering hebt dan kun je de polis hier uploaden
Lukt het uploaden niet, mail je bestand dan naar info@adiona.nl

Ruimte voor jouw vraag of opmerking.

Met het insturen van dit formulier ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stichting Adiona en de betalingsverplichting.