Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Kennisdeling

Bij stichting Adiona kunnen de deelnemers kennis delen op inspiratiedagen, themabijeenkomsten of in het besloten Adiona coaches netwerk op Facebook.

Van harte wordt toegejuicht dat deelnemers van Adiona zowel op de door Adiona georganiseerde evenementen als in de dagelijks praktijk onderling informatie uitwisselen, aan intervisie doen, ervaringen delen en gezamenlijke activiteiten ontplooien.