Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Informatie SBI code inschrijving KvK

De Kamer van Koophandel (KvK) kent bij de inschrijving in het Handelsregister aan zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties (stichtingen en verenigingen) een zogenaamde SBI-code toe. Deze SBI-code(s) krijg je op basis van de omschrijving van je bedrijfsactiviteiten.

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Lees meer op www.cbs.nl.

Om te kijken waar jouw bedrijfsactiviteiten onder vallen reiken we hier informatie aan over de relevante SBI codes voor kindercoaches.

SBI code 86913 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen

(bij voorkeur deze SBI code altijd als gewenst aangeven bij inschrijving in het Handelsregister)
Deze klasse omvat:

SBI code 88992 Maatschappelijk werk

Deze klasse omvat:

SBI-code 85599 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs 

Deze klasse omvat: