Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle professionals  en organisaties die met kinderen en ouders werken zijn de Adiona leden wettelijk verplicht om de meldcode toe te passen bij vermoedens van kindermishandeling.

Daartoe dient iedere organisatie en zelfstandige professional verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te ontwikkelen.  Daarin moeten in ieder geval de volgende vijf stappen staan:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Achtergrondinformatie van de Rijksoverheid over de wet, een basismodel en een toolkit voor invoering van de meldcode vind je op www.meldcode.nl.

Aanscherping vanaf 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode: van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding noodzakelijk is. De aanscherping leidt tot aanpassing van stap 5 van de meldcode. Lees meer

Aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling

Binnen Adiona is hiervoor een aandachtsfunctionaris aangesteld die veel praktische informatie en  advies over het verplichte stappenplan voor de meldcode kan geven.

Op de besloten omgeving voor de Adiona leden kun je hier meer informatie over vinden.