Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle professionals  en organisaties die met kinderen en ouders werken zijn wettelijk verplicht om de meldcode toe te passen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Daartoe dient iedere organisatie en zelfstandige professional verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te ontwikkelen.  Daarin moeten in ieder geval de volgende vijf stappen staan:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Achtergrondinformatie van de Rijksoverheid over de wet, een basismodel en een toolkit voor invoering van de meldcode vind je op www.meldcode.nl.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode: van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis.

Aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling
Binnen Adiona is een aandachtsfunctionaris aangesteld die de aangesloten deelnemers praktische informatie en advies over het verplichte stappenplan voor de meldcode kan geven.

Op de besloten omgeving voor de Adiona deelnemers kun je hier meer informatie over vinden.