Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

De naam Adiona

Adiona is op 9 juni 2008 opgericht als beroepsvereniging voor kindercoaching. In haar ontwikkeling heeft zij al veel stappen genomen van kleine vereniging naar intussen een beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching. Zoekend naar een passende naam zijn veel mogelijkheden onderzocht en bekeken. Want wie zijn we? Wat willen we uitstralen? Waar staan we voor?

Zo zochten we ook naar namen uit de oudheid en kwamen op namen van Romeinse godinnen. En daar vonden we een passende naam.

De naam Adiona komt namelijk van de Romeinse Godin Adiona die samen met haar zuster Abeona symbool stond voor de bescherming van kinderen. Abeona waakte over hen die van huis zijn weggegaan. En Adiona beschermde de kinderen bij een veilige terugkeer naar huis. En dat laatste, de veilige terugkeer naar huis, dat is wat wij belangrijk vinden. Dat een kind terug kan keren bij zichzelf, thuis kan en veilig mag voelen in de eigen kracht en mogelijkheden.