Klachtenloket

Onze coaches hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van één van onze coaches, laat dit zo spoedig mogelijk weten aan uw betreffende coach. U ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze uw coach de klacht kan verhelpen. Binnen vier weken daarna komt uw coach met een voorstel voor een oplossing. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket van ADIONA via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen met medewerking van de Klachtencommissie.

Zitting in deze Klachtencommissie hebben een advocaat met kennis van het Jeugdrecht (Wanda Vervest), een afgevaardigde vanuit het bestuur van Adiona en enkele ervaren kindercoaches (Annemieke den Breems en Gerard den Hartogh). Alles met de bedoeling om alles zorgvuldig en professioneel af te kunnen handelen. Mocht een klacht betrekking hebben op één van de coaches uit de Klachtencommissie, dan dient dit duidelijk van te voren aangegeven te worden bij het Klachtenloket. De betreffende coach zal dan niet deelnemen aan de behandeling van uw klacht.

Voor meer informatie omtrent de specifieke klachtenregeling van uw coach verwijzen wij graag naar de site van de coach en/of dit document. Iedere bij Adiona aangesloten coach beschikt over een klachtenprocedure. Welke klachtenprocedure geldt voor uw coach, is afhankelijk van de werkwijze en vanuit welke werkzaamheden de coach wordt betaald.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je je aansluiten? Meld je dan aan!