Missie en visie

Een missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van een organisatie. Door middel van onze missie geven wij aan wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken.
Een visie is inspirerend. Onze visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat wij als beroepsorganisatie willen zijn. In de definitie van de visie kijken we naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst.

Onze missie

Stichting Adiona zet zich in voor professionals binnen de vakgebieden kindercoaching, jongerencoaching en gezinscoaching en streeft naar een breed draagvlak van het vak in de maatschappij.

Onze visie

Als inspirerende en verbindende beroepsorganisatie voor professionals ondersteunt Stichting Adiona haar aangesloten coaches met de voor het vakgebied noodzakelijk geachte competenties. De coaches leveren op professionele wijze een wezenlijke bijdrage aan bewustzijnsontwikkeling van het kind en zijn omgeving.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je je aansluiten? Meld je dan aan!