Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Terugblik Adiona inspiratiedag 20 oktober 2018

De inspiratiedag op 20 oktober 2018 werd enthousiast bezocht door vele deelnemers.

Namens het bestuur presenteerde Wijnand Verkaik de herziene missie en visie van stichting Adiona. Eveneens werden de Adiona deelnemers op de hoogte gebracht van het streven van het Adiona bestuur en een hiertoe tijdelijk gevormde werkgroep om uiterlijk eind april 2019 een beroepscompetentieprofiel vast te stellen voor de kindercoach. Verder zullen er in de toekomst landelijke Adiona on Tour bijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling.De presentatie is voor de bij Adiona aangesloten deelnemers te downloaden op de besloten omgeving van de website www.adiona.nl of in de besloten Facebook groep voor Adiona deelnemers.

Missie

Stichting Adiona zet zich in voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching en streeft naar een breed draagvlak van het vak in de maatschappij.

Visie

Als inspirerende en verbindende beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching ondersteunt Stichting Adiona kindercoaches met de voor het vakgebied noodzakelijk geachte competenties.

Kindercoaches leveren op professionele wijze een wezenlijke bijdrage aan bewustzijnsontwikkeling van het kind en zijn omgeving.

Peter Faber

Voor de ochtend inspireerde Peter Faber ons. Een motto als: ‘Iedereen kan, velen willen, enkelen durven, durf te worden wie je bent!’ is als een motor om plannen en ideeën in resultaten om te zetten. Peter weet zijn boodschap op energieke en humorvolle wijze over te brengen.

Hierna was er volop ruimte om te genieten van een heerlijke lunch, elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Milo Berlijn

Tijdens het middagprogramma stapten we in de toekomst met Milo Berlijn.  We bekeken wat er voor het vak en voor de kindercoach nodig is om de toekomst ‘goed uitgerust’ en professioneel tegemoet te treden. Milo nam ons op zijn unieke manier mee in het belang dat Adiona de kindercoach tools aanreikt en kindercoachwegwijzers uitzet in deze tijd van transitie.

Adiona on Tour bijeenkomsten

Voor specifieke onderwerpen organiseert Adiona bijeenkomsten op meerdere locaties verspreid in het land. In 2018/2019 worden er Adiona on Tour bijeenkomsten gehouden over de meldcode kindermishandeling. De Adiona deelnemers worden hiervoor via een nieuwsbrief uitgenodigd.

Ben je nog niet aangesloten bij Adiona en wil je ook deelnemen aan deze inspiratiedag? Kijk snel HIER voor meer informatie over de voordelen van het Adiona lidmaatschap.