Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Terugkoppeling tevredenheidsequête

Vooraf:

Als bestuur van stichting Adiona willen we graag de belangrijkste resultaten van de in 2019 georganiseerde tevredenheidsenquête met jullie delen. De percentages die hierna worden genoemd, zijn van deelnemers die de enquête daadwerkelijk hebben ingevuld.

De belangrijkste reden voor aansluiting van het grootste deel (70%) van de deelnemers die hebben meegedaan aan deze Adiona tevredenheidsenquête is:

“De meerwaarde van het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met collega kindercoaches”

 

Als bijkomend voordeel zien de meeste deelnemers:

Adiona inspiratiedagen

Het overgrote deel (89%) is bekend met de Adiona inspiratiedagen, waarvan ongeveer 67% van de deelnemers ook daadwerkelijk bij één of meerdere Adiona Inspiratiedagen aanwezig is geweest. Met betrekking tot de inhoud van de Adiona Inspiratiedagen is de meerderheid (54%) voorstander van een combinatie van spreker(s) én workshops.

De gekozen locatie van de Adiona Inspiratiedagen (De Horst in Driebergen) wordt door de meeste deelnemers als prima/goed beoordeeld (64%). Een ruime meerderheid is daarbij ook te spreken over de lunch en catering, de bereikbaarheid van de locatie, de tijdsduur en het feit dat de inspiratiedagen op zaterdagen worden georganiseerd.

Adiona on Tour bijeenkomsten

Van de deelnemers die mee hebben gewerkt aan deze tevredenheidsenquête was zo’n 74% op de hoogte van de Adiona on Tour bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden (thema 2018 was de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Een groot deel (69%) heeft is niet aanwezig geweest bij de Adiona on Tour bijeenkomst over dit onderwerp. De redenen waardoor deze bijeenkomst niet is bijgewoond, waren zeer divers.

Met betrekking tot een nieuw thema voor de Adiona on Tour bijeenkomsten bleken de volgende onderwerpen het meeste aandacht nodig te hebben:

Adiona verzekeringen

Er wordt door de deelnemers van Adiona veel gebruik gemaakt van het aanbod voor collectieve verzekeringen: ruim 93% heeft zich via Adiona een of meerdere collectieve verzekeringen afgesloten (zakelijk en particulier). De resterende 7% heeft elders verzekeringen lopen.

De collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is veruit de meest afgenomen verzekering: bijna 90% heeft deze via de afdeling verzekeringen van Adiona afgesloten.

Wel blijkt dat de grote keuze uit de aangeboden verzekeringen bij meerdere deelnemers nog relatief onbekend is. Dit ondanks dat op de MIJN ADIONA website al veel informatie is opgenomen en Adiona hiervoor een enthousiaste en goed bereikbare aandachtsfunctionaris heeft aangesteld.

Daarom heeft de webmaster de menu structuur van de website onlangs aangepast met een INFORMATIE button met onderliggende pagina’s.

Tot slot:

Het is hartverwarmend dat wij als Adiona bestuur zo veel positieve opmerkingen hebben gekregen!

Wij zijn blij dat er zoveel waardering is voor onze beroepsorganisatie met inmiddels 650 aangesloten deelnemers. Jullie suggesties en waardevolle feedback nemen wij mee in onze overwegingen en hebben we reeds vertaald in concrete acties zoals aanpassing van de Adiona website met de unieke ZOEK COACH functie en de uitnodiging voor de Adiona on Tour bijeenkomsten in dit najaar.

Dank vanuit het bestuur aan een ieder die de moeite heeft genomen om de tevredenheidsenquête in te vullen.

Wil je meer lezen over waar wij ons in 2018 mee hebben bezig gehouden. Daarvoor verwijzen wij graag naar het HIER op de website opgenomen jaarverslag. Je kunt het jaarverslag daar direct inzien of downloaden om een collega kindercoach uit jouw regio voor deelname aan onze beroepsorganisatie te interesseren.

De Adiona flyer kun je HIER terugvinden.