Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Deelnemers login

Vakgroepen van Adiona

Bij Stichting Adiona kunnen de leden die een vakgebied delen op inspiratiedagen, netwerkbijeenkomsten of in de besloten omgeving op Facebook met elkaar informatie uitwisselen, ervaringen delen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. Wij hebben vakgroepen voor kindercoaching en kinderyoga in het leven geroepen die ruimte geven aan activiteiten en nauwe contacten onderhouden met de werkvelden.