Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Veelgestelde vragen door coaches

Regelmatig ontvangt het secretariaat vragen omtrent de aanmeldingsprocedure en inschrijfvoorwaarden om je aan te sluiten als deelnemer bij stichting Adiona.

De meest voorkomende onderwerpen en het standpunt vanuit Adiona hieromtrent zijn hieronder gebundeld. Lees s.v.p. eerst onderstaande informatie alvorens vragen via mail voor te leggen aan het secretariaat. Mocht je er niet uitkomen; stuur dan een mail naar info@adiona.nl.

Opleidingseisen

Hanteren jullie eisen betreffende bepaalde opleidingen om als deelnemer toegelaten te worden?
– Nog niet. Voor nu ben je met een certificaat of diploma kindercoaching (of dat hier relevant aan is) van harte welkom.

Is de toelating afhankelijk van het werkverleden als kindercoach?
– Nee, bij inschrijving dient wel een certificaat/diploma voor kindercoaching of vergelijkbaar overhandigd te kunnen worden.

VOG

Kun je mij een VOG toesturen?
– Een VOG kunnen wij niet toesturen, wél kunnen wij op verzoek van jou de aanvraagprocedure hiervoor in gang zetten. De afronding van deze aanvraag dient door de persoon zelf gedaan te worden; online, via DigiD en IDEAL. De kosten voor een VOG bedragen ongeveer €35,00.

Ik heb mijn VOG binnen, willen jullie het origineel?
– Bewaar het origineel zelf. Stuur een PDF of JPEG van je VOG via een mail naar info@adiona.nl

Begrijp ik het goed dat ik iedere 2 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen?
– Ja. In verband met het werkveld en de kwetsbare groep waarmee we werken hanteren wij als bestuur een geldigheidstermijn van 2 jaar voor de VOG.

Waarom zijn er verschillende ‘Verklaringen omtrent Gedrag’ nodig voor de verschillende beroepssectoren
– Iedere beroepssector heeft uiteraard relevante screeningsaspecten. Voor aansluiting als deelnemer bij stichting Adiona is besloten dat de screening op punt 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) voldoet. Voor kinderopvang is screening op de punten 84 en 86 wettelijk verplicht. Het kan dus gebeuren dat je, afhankelijk van jouw dienstverlening, meerdere VOG’s moet aanvragen.

Wijzigen contactgegevens

Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen op de Adiona website?
– Als je een mail met de wijzigingen naar info@adiona.nl stuurt worden ze verwerkt op de website.

Kwaliteitsregisters

Ik wil geregistreerd staan in een kwaliteitsregister, wat moet ik dan doen?
– Neem contact op met de betreffende organisatie en informeer naar de eisen voor registratie in dat kwaliteitsregister. Op de pagina ‘Inschrijfvoorwaarden’ vind je een overzicht van diverse kwaliteitsregisters.

Zorgverzekering

Worden sessies en/of consulten van bij Adiona aangesloten kindercoaches vergoed?
– Nee. Kindercoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

BTW

Kun je mij wellicht zeggen of je als kindercoach vrijgesteld bent van btw of niet?
– Coaching is alleen vrijgesteld als het onderwijzend is en niet als het adviserend is, zoals bij een kindercoach het geval is. Dus als kindercoach ben je niet vrijgesteld van btw.
Als je meedoet met de KOR heeft de vrijstelling van btw dus een andere reden.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Welke SBI-code moet ik bij de Kamer van Koophandel aangeven als ik me laat inschrijven als zelfstandig ondernemer in het handelsregister?
– Ons advies is 86.91.3 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen. In de omschrijving van deze code komt ‘coaching’ voor.