Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Veelgestelde vragen

Regelmatig ontvangt het secretariaat vragen omtrent de aanmeldingsprocedure en inschrijfvoorwaarden om je aan te sluiten als deelnemer bij stichting Adiona.

Onze flyer kun je HIER downloaden.

De meest voorkomende onderwerpen en het standpunt vanuit Adiona hieromtrent zijn hieronder gebundeld. Lees s.v.p. eerst onderstaande informatie alvorens vragen via mail voor te leggen aan het secretariaat. Mocht je er niet uitkomen; stuur dan een mail naar info@adiona.nl.

Opleidingseisen

Hanteren jullie eisen betreffende bepaalde opleidingen om als deelnemer toegelaten te worden?
– Nog niet. Voor nu ben je met een certificaat of diploma kindercoaching (of dat hier relevant aan is) van harte welkom.

Is de toelating afhankelijk van het werkverleden als kindercoach?
– Nee, bij inschrijving dient wel een certificaat/diploma voor kindercoaching of vergelijkbaar overhandigd te kunnen worden.

VOG

Kun je mij een VOG toesturen?
– Een VOG kunnen wij niet toesturen, wél kunnen wij op verzoek van jou de aanvraagprocedure hiervoor in gang zetten.

De afronding van deze aanvraag dient door de persoon zelf gedaan te worden; online, via DigiD en IDEAL. De kosten voor een VOG bedragen ongeveer €35,00.

Ik heb mijn VOG binnen, willen jullie het origineel?
– Graag via de post een kopie naar stichting Adiona, Noordeinde 16, 1521 PA Wormerveer. Je mag jouw VOG natuurlijk ook scannen en mailen naar info@adiona.nl ? Onze voorkeur gaat uit naar doorgestuurde scan.

Begrijp ik het goed dat ik iedere 2 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen?
– Ja. iedere beroepsorganisatie mag zelf bepalen welke ‘geldigheidstermijn’ van een VOG verlangd wordt. I.v.m. het werkveld en de kwetsbare groep waar we mee werken hanteren wij als bestuur hiervoor een geldigheidstermijn van 2 jaar.

Waarom zijn er verschillende ‘Verklaringen omtrent Gedrag’ nodig voor de verschillende beroepssectoren
– Iedere tak van sport (lees beroepssector) heeft uiteraard relevante screeningsaspecten.

Voor aansluiting als deelnemer bij stichting Adiona is besloten dat de screening op punt 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) voldoet. Voor kinderopvang is screening op de punten 84 en 86 wettelijk verplicht. Het kan dus gebeuren dat je, afhankelijk van jouw dienstverlening, meerdere VOG’s moet aanvragen.

Kwaliteitsregisters

Ik wil geregistreerd staan in een kwaliteitsregister, wat moet ik dan doen?
– Afhankelijk waarvoor je je wilt laten registreren wilt, kun je contact opnemen met de betreffende organisatie en informeren naar de eisen voor registratie in dat kwaliteitsregister.

Op de pagina ‘Inschrijfvoorwaarden’ vind je een overzicht van diverse kwaliteitsregisters.

Wkkgz (onderdeel klachten- en geschillenregeling)

Voldoet de door Adiona voor alle deelnemers afgesloten uniforme klachten- en geschillenregeling aan de Wkkgz?
– Ja, hetgeen volgens de Wkkgz op het gebied van klachten en geschillen in orde moet zijn, is via jouw deelneming bij Adiona geregeld zonder extra bijkomende kosten.

Zorgverzekering

Worden sessies en/of consulten van bij Adiona aangesloten kindercoaches vergoed?
– Nee. Kindercoaching wordt nu nog niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Wanneer je wilt dat jouw sessies wel (gedeeltelijk) vergoed zouden worden, moet je sowieso medische en psychosociale basiskennis hebben en ingeschreven staan bij een andere beroepsorganisatie, waarbij specifieke eisen gelden waaraan je moet voldoen. Wij hebben in die zin geen connecties of overleg hierover met de zorgverzekeraars.

BTW

Kun je mij wellicht zeggen of je als kindercoach vrijgesteld bent van BTW of niet?
– Coaching is alleen vrijgesteld als het onderwijzend is en niet als het adviserend is zoals het bij een kindercoach het geval is. Dus als kindercoach ben je niet vrijgesteld van BTW.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Welke SBI-code moet ik bij de Kamer van Koophandel aangeven als ik me laat inschrijven als zelfstandig ondernemer in het handelsregister?
– Ons advies is 86.91.3 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen.

In de omschrijving van deze code komt ‘coaching’ voor.