Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Het bestuur

Het bestuur van Adiona bestaat momenteel uit 3 personen. Ieder met zijn of haar eigen expertise, bijpassend takenpakket en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om lopende en nieuwe zaken te bespreken, actiepunten te definiëren en elkaar bij te praten over de respectievelijke aandachtsgebieden.

Op een aantal gebieden laat het bestuur zich ondersteunen door aandachtsfunctionarissen.

Het bestuur ontvangt graag feedback of suggesties van de Adiona deelnemers. Mail gerust jouw vraag of idee aan het bestuur naar info@adiona.nl

Vervolgens zal een van de bestuursleden contact opnemen.