Aanmelden

Ben jij dé kindercoach-professional die het verschil wil maken? Heb jij kwaliteit hoog in het vaandel staan? Sta jij open voor professionalisering? Ben je op zoek naar gelijkgestemden? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden…

Wat zijn de kosten?

 • Deelnemersbijdrage € 185,– exclusief 21% btw op jaarbasis 
 • Inschrijfkosten (eenmalig voor nieuwe deelnemers) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Bij aanmelding gedurende het lopende jaar wordt de deelnemersbijdrage berekend vanaf de maand van inschrijving (naar rato)
 • Verplichte verzekeringspremie (collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering): € 65,40 (belastingvrij) excl € 2,50 (excl. btw) poliskosten op jaarbasis.

Inschrijfformulier

Om je aan te melden als deelnemer bij Adiona vragen wij onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst wordt je inschrijving beoordeelt en ontvang je – indien je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden – een bevestiging.

Om het formulier te kunnen indienen zijn o.a. de volgende documenten/gegevens nodig:

 • Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • CV; voorzien van je persoonlijke gegevens en relevante opleiding en werkervaring
 • Certificaat/diploma coaching of een hieraan gerelateerde opleiding
 • VOG (niet ouder dan 2 jaar). Heb je deze niet, dan kunnen wij de aanvraag voor je in gang zetten.
 • Verzekeringspolis (lopende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Heb je deze niet dan word je automatisch aangemeld bij de collectieve verzekering via Adiona.

De benodigde documenten kunnen direct geüpload worden in het inschrijfformulier of gemaild naar: administratie@adiona.nl

Met het versturen van het inschrijfformulier en de bijbehorende documenten geef je toestemming dat jouw gegevens worden opgenomen in de Adiona Ledenadministratie.

Inschrijfformulier voor aansluiting bij Stichting Adiona

Veelgestelde vragen

Regelmatig ontvangt het secretariaat vragen omtrent de aanmeldingsprocedure en inschrijfvoorwaarden om je aan te sluiten als deelnemer bij stichting Adiona.

De meest voorkomende onderwerpen en het standpunt vanuit Adiona hieromtrent zijn hieronder gebundeld. Lees s.v.p. eerst onderstaande informatie alvorens vragen via mail voor te leggen aan het secretariaat. Mocht je er niet uitkomen; stuur dan een mail naar info@adiona.nl.

Opleidingseisen

Hanteren jullie eisen betreffende bepaalde opleidingen om als deelnemer toegelaten te worden?
– Nog niet. Voor nu ben je met een certificaat of diploma (kinder)coaching (of dat hier relevant aan is) van harte welkom.

Is de toelating afhankelijk van het werkverleden als kindercoach?
– Nee, bij inschrijving dient wel een certificaat/diploma voor (kinder)coaching of vergelijkbaar overhandigd te kunnen worden.

Stichting Adiona neemt een neutrale positie in bij het scholingsaanbod voor kindercoaches. Wij geven dan ook geen opleidings- of trainingsadvies.

Verzekeringen

Ben ik vrijgesteld van verzekeringen?
Indien je al een eigen en gelijkwaardige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt en die wil behouden, dan kun je vrijstelling ontvangen van onze verzekeringsplicht. Het is dan wel zaak dat je een kopie polis van je eigen huidige verzekering overlegd.

VOG

Kun je mij een VOG toesturen?
– Een VOG kunnen wij niet toesturen, wél kunnen wij op verzoek van jou de aanvraagprocedure hiervoor in gang zetten. De afronding van deze aanvraag dient door de persoon zelf gedaan te worden; online, via DigiD en IDEAL. De kosten voor een VOG bedragen ongeveer €35,00.

Ik heb mijn VOG binnen, willen jullie het origineel?
– Bewaar het origineel zelf. Stuur een PDF of JPEG van je VOG via een mail naar info@adiona.nl

Begrijp ik het goed dat ik iedere 2 jaar een nieuwe VOG moet aanvragen?
– Ja. In verband met het werkveld en de kwetsbare groep waarmee we werken hanteren wij als bestuur een geldigheidstermijn van 2 jaar voor de VOG.

Waarom zijn er verschillende ‘Verklaringen omtrent Gedrag’ nodig voor de verschillende beroepssectoren
– Iedere beroepssector heeft uiteraard relevante screeningsaspecten. Voor aansluiting als deelnemer bij stichting Adiona is besloten dat de screening op punt 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) voldoet. Voor kinderopvang is screening op de punten 84 en 86 wettelijk verplicht. Het kan dus gebeuren dat je, afhankelijk van jouw dienstverlening, meerdere VOG’s moet aanvragen.

Wijzigen contactgegevens

Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen op de Adiona website?
– Als je een mail met de wijzigingen naar info@adiona.nl stuurt worden ze verwerkt op de website.

Zorgverzekering

Worden sessies en/of consulten van bij Adiona aangesloten kindercoaches vergoed?
– Nee. Kindercoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

BTW

Kun je mij wellicht zeggen of je als coach vrijgesteld bent van btw of niet?
– Coaching is alleen vrijgesteld als het onderwijzend is en niet als het adviserend is, zoals bij een kindercoach het geval is. Dus als kindercoach ben je niet vrijgesteld van btw.
Als je meedoet met de KOR heeft de vrijstelling van btw dus een andere reden.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Welke SBI-code moet ik bij de Kamer van Koophandel aangeven als ik me laat inschrijven als zelfstandig ondernemer in het handelsregister?

Inschrijfvoorwaarden

Wat fijn dat jij belangstelling hebt om je aan te sluiten bij Adiona.

We hopen dat jij het net zoals wij belangrijk vindt dat het beroep kindercoach, jongerencoach en gezinscoach als beroep goed op de kaart komt te staan. Dat we ons vak met elkaar op een hoger plan kunnen tillen door hier samen aan te werken en dat we als vakgroep professionaliteit, betrouwbaarheid, maar ook menselijkheid en warmte willen uitstralen.

We heten je van harte welkom wanneer je aan de onderstaande eisen voldoet:

 • Je hebt via www.adiona.nl kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en het Deelnemersreglement van Stichting Adiona;
 • Je levert een certificaat of diploma aan van een door jou gevolgde beroepsopleiding (kinder)coaching of een certificaat of diploma dat relevant is aan de vakgebieden kindercoaching, jongerencoaching en gezinscoaching;
 • Je levert een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan die niet ouder dan 2 jaar is. Om de twee jaar dient een nieuwe VOG aangeleverd te worden. De VOG is ook aan te vragen via Stichting Adiona (kosten hiervoor bedragen ongeveer € 34,00 die bij aanvraag aan de verstrekker, Ministerie van Justitie, voldaan dienen te worden);
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en levert een KvK-uittreksel aan waarop alle activiteiten vermeld staan.

Voor de meest gestelde vragen over aansluiting bij Stichting Adiona of contact met het secretariaat kun je de tab hiernaast bekijken.

Aanmelden
Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan het Adiona deelnemerschap. Wil je eerst weten wat de kosten zijn? Klik dan op de tab hiernaast.

Ben je nu al gemotiveerd en enthousiast om je direct voor aansluiting bij Stichting Adiona aan te melden? Vul dan het inschrijfformulier van de eerste tab Tarieven.

Tarieven deelname Adiona

Kosten deelname 2023

 • Deelnemersbijdrage € 185,– exclusief 21% btw op jaarbasis.
 • Inschrijfkosten (eenmalig voor nieuwe deelnemers) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de deelnemersbijdrage verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.
 • Bij aanmelding gedurende het lopende jaar wordt de bijdrage voor nieuwe deelnemers berekend vanaf de maand van inschrijving (per rato).
 • Aansluiting bij het interne Klachtenloket van Adiona valt onder het deelnemerschap en de daarbij behorende deelnemersbijdrage. Aangesloten deelnemers die werken onder Wkkgz, Jeugdwet en WMO dienen zich aan te sluiten (met deelnemerskorting) bij Klachtenportaal Zorg. Wij verwijzen graag naar deze pagina voor meer informatie.

Beëindiging deelname
Deelname geldt voor 1 kalenderjaar en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij uiterlijk vóór 1 november wordt opgezegd via een bericht aan info@adiona.nl, waarna deelname aan het einde van het kalenderjaar eindigt en dit via e-mail vanuit Adiona bevestigd is.

Overige kosten
Premie inclusief assurantiebelasting voor de collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekeringsjaar 2023:

 • € 65,40 en € 2,50 administratiekosten (exclusief 21% btw).

Alle deelnemers zijn verplicht zich te verzekeren via onze collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Meer informatie hierover is te verkrijgen via: verzekeringen@adiona.nl en op de besloten deelnemerspagina.

LET OP:
Indien je al een eigen en gelijkwaardige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt en die wil behouden, dan kun je vrijstelling ontvangen van deze verzekeringsplicht. Het is dan wel zaak dat je een kopie polis van je huidige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overlegt.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je aansluiten bij Adiona? Meld je dan aan!