Aanmelden

Inschrijfformulier Regulier Lidmaatschap

Word ook lid van Adiona en vul onderstaand formulier in. Na ontvangst wordt je inschrijving beoordeeld en ontvang je – indien je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden – een bevestiging.

Om het formulier te kunnen indienen zijn o.a. de volgende documenten/gegevens nodig:

 • Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Cv; voorzien van je persoonlijke gegevens en relevante opleiding en werkervaring
 • Certificaat/diploma coaching of een hieraan gerelateerde opleiding
 • VOG (niet ouder dan 2 jaar). Heb je deze niet, dan kunnen wij de aanvraag voor je in gang zetten.
 • Verzekeringspolis (lopende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Heb je deze niet dan word je automatisch aangemeld bij de collectieve verzekering via Adiona.

De benodigde documenten kunnen direct geüpload worden in het inschrijfformulier of gemaild naar: administratie@adiona.nl

Met het versturen van het inschrijfformulier en de bijbehorende documenten geef je toestemming dat jouw gegevens worden opgenomen in de Adiona Ledenadministratie.

Inschrijfformulier Stichting Adiona

Inschrijfformulier Aspirant-lidmaatschap

Ben jij nog bezig met je opleiding tot kinder-, jongeren- of gezinscoach en wil je toch al lid worden van Adiona? Dat kan! Het Aspirant-lidmaatschap is voor wie nog in opleiding is en alvast kennis wil maken met onze beroepsorganisatie. Je kunt hier maximaal 12 maanden gebruik van maken. Wanneer je binnen deze 12 maanden je opleiding hebt afgerond en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, verzoeken wij je dit bij ons te melden zodat we je lidmaatschap kunnen omzetten naar een volwaardig lidmaatschap met de daarbij behorende voorwaarden, verzekeringen en kosten.

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden als aspirant-lid bij Adiona. Na ontvangst wordt je inschrijving beoordeeld en ontvang je een bevestiging.

Met het versturen van het inschrijfformulier geef je toestemming dat jouw gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie.

Inschrijfformulier Aspirant-lid Stichting Adiona

Inschrijfformulier Coach in Loondienst

Ben jij in loondienst bij een organisatie en wil je lid worden van Adiona? Dat kan!

We heten je van harte welkom wanneer je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je toont aan dat je in dienst bent bij een organisatie die relevant is aan de vakgebieden kindercoaching, jongerencoaching en gezinscoaching en je functieomschrijving overeenkomst met die van kinder-, jongeren- of gezinscoach.

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden als coach in loondienst bij Adiona. Na ontvangst wordt je inschrijving beoordeeld en ontvang je een bevestiging.

Met het versturen van het inschrijfformulier geef je toestemming dat jouw gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie.

Tarieven lidmaatschap Adiona

Kosten regulier lidmaatschap en coach in loondienst 2024

 • Lidmaatschapskosten € 185,– exclusief 21% btw op jaarbasis.
 • Inschrijfkosten (eenmalig voor nieuwe deelnemers) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de lidmaatschapskosten verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.
 • Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt de bijdrage voor nieuwe leden berekend vanaf de maand van inschrijving (per rato).
 • Aansluiting bij het Interne Klachtenloket van Adiona valt onder het lidmaatschap. Aangesloten leden die werken onder Wkkgz, Jeugdwet en WMO dienen zich aan te sluiten (met Adiona-korting) bij Klachtenportaal Zorg. Wij verwijzen graag naar deze pagina voor meer informatie.

Kosten lidmaatschap Aspirant-lid 2024

 • Lidmaatschapskosten € 95,– exclusief 21% btw voor 1 jaar.
 • Inschrijfkosten (eenmalig) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de lidmaatschapskosten verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.

Na 12 maanden verloopt het Aspirant-Lidmaatschap. Als je binnen deze 12 maanden je diploma hebt behaald en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel horen wij dit graag. Je Aspirant-Lidmaatschap wordt dan omgezet naar een volwaardig lidmaatschap met de bijbehorende voorwaarden, kosten en verzekeringen. Inschrijfkosten komen dan te vervallen.

Beëindiging lidmaatschap
Lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij uiterlijk vóór 1 november wordt opgezegd via een bericht aan administratie@adiona.nl  Na een schriftelijke bevestiging van Adiona wordt het lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar stopgezet.

Overige kosten (niet van toepassing voor Aspirant-leden en Coach in loondienst)
Premie inclusief assurantiebelasting voor de collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekeringsjaar 2024:

 • € 65,40 en € 2,50 administratiekosten (exclusief 21% btw).

Alle deelnemers zijn verplicht zich te verzekeren via onze collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hierover is te verkrijgen via: verzekeringen@adiona.nl en op Mijn Adiona.

LET OP:
Indien je al een eigen en gelijkwaardige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt en die wil behouden, kan je vrijstelling ontvangen van deze verzekeringsplicht. Het is dan wel zaak dat je een kopie polis van je huidige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overlegt.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je aansluiten bij Adiona? Meld je dan aan!