Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Het laatste nieuws

Terugkoppeling tevredenheidsequête

Vooraf: Als bestuur van stichting Adiona willen we graag de belangrijkste resultaten van de in 2019 georganiseerde tevredenheidsenquête met jullie delen. De percentages die hierna worden genoemd, zijn van deelnemers die de enquête daadwerkelijk hebben ingevuld. De belangrijkste reden voor aansluiting van het grootste deel (70%) van de deelnemers die hebben meegedaan aan deze Adiona tevredenheidsenquête is: "De meerwaarde van het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met collega kin...

Week van de kindercoaching

Elk jaar in april vindt de week van de kindercoaching plaats. In 2020 is dat van 6 t/m 11 april ! Tijdens deze week organiseren kindercoaches in Nederland diverse activiteiten om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor en schenken aan het vakgebied kindercoaching. De activiteiten bieden ruimschoots gelegenheid om ouders en kinderen te informeren over kindercoaching en wat het voor kind en hun naaste omgeving kan betekenen. Wil je weten wat collega kindercoaches dan organiseren? Klik...

Terugblik Adiona inspiratiedag 20 oktober 2018

De inspiratiedag op 20 oktober 2018 werd enthousiast bezocht door vele deelnemers. Namens het bestuur presenteerde Wijnand Verkaik de herziene missie en visie van stichting Adiona. Eveneens werden de Adiona deelnemers op de hoogte gebracht van het streven van het Adiona bestuur en een hiertoe tijdelijk gevormde werkgroep om uiterlijk eind april 2019 een beroepscompetentieprofiel vast te stellen voor de kindercoach. Verder zullen er in de toekomst landelijke Adiona on Tour bijeenkomsten geor...

Vacature is vervuld. Stichting Adiona zoekt een gepassioneerde bestuurssecretaris met affiniteit voor het vak kindercoaching en communicatie

Taken van de bestuurssecretaris: Neemt actief deel aan de bestuursvergaderingen en maakt deel uit van het dagelijks bestuur; Is (mede) verantwoordelijk voor het organiseren van bestuursvergaderingen, symposia, ledendagen en evenementen; Notuleert de bestuursvergaderingen en bewaakt de acties/openstaande besluiten van het bestuur; Is eindverantwoordelijk voor het (digitaal) archiveren van ontvangen stukken (intern en/of extern); Coördineert de totstandkoming van het jaarlijkse b...

Adiona bestaat 10 jaar !

Zaterdag 9 juni, Stichting Adiona is 10 jaar jong! In de afgelopen 10 jaren is er door vele betrokkenen, enorm veel opgezet, ontwikkeld en tot stand gekomen. Als bestuur spreken wij een groot "dank je wel" uit naar wie Adiona leven hebben ingeblazen en met een groot "dank je wel" naar wie zich in deze jaren bestuurlijk hebben ingezet om dit heuglijke feit te bereiken. En uiteraard een groot "dank je wel" naar al degenen die vertrouwen hebben getoond in Stichting Adiona als beroepsorganisa...