Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Het laatste nieuws

Berichtgeving rondom het coronavirus door stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches

Naar aanleiding van vele vragen van zowel de bij Adiona aangesloten kindercoaches als ouders/opvoeders over hoe nu i.v.m. het coronavirus beroepsmatig te handelen het volgende: Neem als kindercoach, ouder en/of opvoeder je verantwoordelijkheid om verspreiding van het Coronavirus te beperken. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) en het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19). Handel naar de advi...

Eindejaarsnieuws stichting Adiona, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor professionele kindercoaches

ZOEK COACH Via de ‘ZOEK COACH’ functie op www.adiona.nl zijn t.b.v. kind, opvoeders en instanties zoals o.a. gemeenten de gegevens van iedere bij Adiona aangesloten kindercoach te vinden. Deze unieke zoekfunctie in het landelijke register van de bij Adiona aangesloten kindercoaches wordt vaak bezocht door degenen die belang hebben bij het zoeken van hulp door een professionele kindercoach die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Als onafhankelijke beroepsorganisatie zet Adiona zich in...

Terugkoppeling tevredenheidsequête

Vooraf: Als bestuur van stichting Adiona willen we graag de belangrijkste resultaten van de in 2019 georganiseerde tevredenheidsenquête met jullie delen. De percentages die hierna worden genoemd, zijn van deelnemers die de enquête daadwerkelijk hebben ingevuld. De belangrijkste reden voor aansluiting van het grootste deel (70%) van de deelnemers die hebben meegedaan aan deze Adiona tevredenheidsenquête is: "De meerwaarde van het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met collega kin...