Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Het laatste nieuws

Eindejaarsnieuws stichting Adiona, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor professionele kindercoaches

ZOEK COACH Via de ‘ZOEK COACH’ functie op www.adiona.nl zijn t.b.v. kind, opvoeders en instanties zoals o.a. gemeenten de gegevens van iedere bij Adiona aangesloten kindercoach te vinden. Deze unieke zoekfunctie in het landelijke register van de bij Adiona aangesloten kindercoaches wordt vaak bezocht door degenen die belang hebben bij het zoeken van hulp door een professionele kindercoach die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Als onafhankelijke beroepsorganisatie zet Adiona zich in...

Terugkoppeling tevredenheidsequête

Vooraf: Als bestuur van stichting Adiona willen we graag de belangrijkste resultaten van de in 2019 georganiseerde tevredenheidsenquête met jullie delen. De percentages die hierna worden genoemd, zijn van deelnemers die de enquête daadwerkelijk hebben ingevuld. De belangrijkste reden voor aansluiting van het grootste deel (70%) van de deelnemers die hebben meegedaan aan deze Adiona tevredenheidsenquête is: "De meerwaarde van het aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie met collega kin...

Week van de kindercoaching

Elk jaar in april vindt de week van de kindercoaching plaats. In 2020 is dat van 6 t/m 11 april ! Tijdens deze week organiseren kindercoaches in Nederland diverse activiteiten om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor en schenken aan het vakgebied kindercoaching. De activiteiten bieden ruimschoots gelegenheid om ouders en kinderen te informeren over kindercoaching en wat het voor kind en hun naaste omgeving kan betekenen. Wil je weten wat collega kindercoaches dan organiseren? Klik...

Terugblik Adiona inspiratiedag 20 oktober 2018

De inspiratiedag op 20 oktober 2018 werd enthousiast bezocht door vele deelnemers. Namens het bestuur presenteerde Wijnand Verkaik de herziene missie en visie van stichting Adiona. Eveneens werden de Adiona deelnemers op de hoogte gebracht van het streven van het Adiona bestuur en een hiertoe tijdelijk gevormde werkgroep om uiterlijk eind april 2019 een beroepscompetentieprofiel vast te stellen voor de kindercoach. Verder zullen er in de toekomst landelijke Adiona on Tour bijeenkomsten geor...