Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Zoek een coach in de buurt

Gebruik onderstaande zoekfunctie om een bij Adiona aangesloten coach te vinden.

Alle bij Adiona aangesloten coaches beschikken over een klachten- en geschillenregeling en houden zich aan de Adiona BeroepsCode en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Let op! Het zoeken naar een coach kan een paar seconden duren.