Competenties en BCP

De 7 competenties die volgens de visie van Adiona in een opleiding tot kinder-, jongeren- en/of gezinscoach horen.

  1. Communicatie en samenwerking: Het creëren en onderhouden van een effectieve werkrelatie met cliënten, omgeving en betrokkenen.
  2. Begeleiden en coachen van het kind en de ouders: Het ondersteunen bij het verhelderen en analyseren van vraagstukken en het stimuleren van zelfoplossend vermogen.
  3. Procesmatig en methodisch werken: Het verhelderen en analyseren van problematiek en het ontwikkelen van een plan van aanpak.
  4. Ethisch, integer en maatschappelijk verantwoord handelen: Het handelen volgens de wet- en regelgeving en het belang van het kind vooropstellen.
  5. Professionele ontwikkeling en zelfreflectie: Het onderzoeken van eigen waarden en gedragingen en het blijven leren en ontwikkelen.
  6. Ondernemerschap: Het vermogen om initiatief te nemen, kansen te identificeren en te benutten, en een zelfstandige en proactieve houding aan te nemen binnen het werkveld.
  7. Bij- en nascholing: Het streven naar voortdurende professionele groei en ontwikkeling door middel van het bijwonen van relevante trainingen, workshops, conferenties en het blijven volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Meer informatie over deze competenties en het Beroepscompetentie Profiel van Adiona? Klik hier.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je aansluiten bij Adiona? Meld je dan aan!