Tarieven 2024

 • Lidmaatschapskosten € 185,– exclusief 21% btw op jaarbasis.
 • Inschrijfkosten (eenmalig voor nieuwe deelnemers) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de lidmaatschapskosten verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.
 • Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt de bijdrage voor nieuwe leden berekend vanaf de maand van inschrijving (per rato).
 • Aansluiting bij het Interne Klachtenloket van Adiona valt onder het lidmaatschap. Aangesloten leden die werken onder Wkkgz, Jeugdwet en WMO dienen zich aan te sluiten (met Adiona-korting) bij Klachtenportaal Zorg. Wij verwijzen graag naar deze pagina voor meer informatie.

Overige kosten
Premie inclusief assurantiebelasting voor de collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekeringsjaar 2024:

 • € 90,40 en € 7,50 administratiekosten (exclusief 21% btw).

Alle deelnemers zijn verplicht zich te verzekeren via onze collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hierover is te verkrijgen via: verzekeringen@adiona.nl en op Mijn Adiona.

LET OP:
Indien je al een eigen en gelijkwaardige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt en die wil behouden, kan je vrijstelling ontvangen van deze verzekeringsplicht. Het is dan wel zaak dat je een kopie polis van je huidige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overlegt.

 

 • Lidmaatschapskosten € 95,– exclusief 21% btw voor 1 jaar.
 • Inschrijfkosten (eenmalig) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de lidmaatschapskosten verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.

Na 12 maanden verloopt het Aspirant-Lidmaatschap. Als je binnen deze 12 maanden je diploma hebt behaald en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel horen wij dit graag. Je Aspirant-Lidmaatschap wordt dan omgezet naar een volwaardig lidmaatschap met de bijbehorende voorwaarden, kosten en verzekeringen. Inschrijfkosten komen dan te vervallen.

 • Lidmaatschapskosten € 185,– exclusief 21% btw op jaarbasis.
 • Inschrijfkosten (eenmalig voor nieuwe deelnemers) € 30,– exclusief 21% btw.
 • Betaling van de lidmaatschapskosten verloopt standaard via automatische incasso. Wie de jaarbijdrage toch liever handmatig betaalt kan dit vooraf aangeven. Wel rekenen wij hiervoor € 5,– administratiekosten exclusief 21% btw extra.
 • Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt de bijdrage voor nieuwe leden berekend vanaf de maand van inschrijving (per rato).
 • Aansluiting bij het Interne Klachtenloket van Adiona valt onder het lidmaatschap. Aangesloten leden die werken onder Wkkgz, Jeugdwet en WMO dienen zich aan te sluiten (met Adiona-korting) bij Klachtenportaal Zorg. Wij verwijzen graag naar deze pagina voor meer informatie.

Lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij uiterlijk vóór 1 november wordt opgezegd via een bericht aan administratie@adiona.nl  Na een schriftelijke bevestiging van Adiona wordt het lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar stopgezet.

 

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je aansluiten bij Adiona? Meld je dan aan!