Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Klachten- en geschillenprocedures

Klachten- en geschillenprocedures vanaf 01-01-2021

Wat zijn de beste opties voor de aangesloten kindercoaches?

Het is goed om in het kort even te benoemen dat kindercoaches aangesloten bij Adiona op diverse terreinen werkzaam kunnen zijn. We maken hierbij onderscheid in de volgende groepen:

Voor ieder, van de bovengenoemde groepen kindercoaches, werkt het klachtenrecht anders. Hiervoor hebben wij hieronder een stroomschema gemaakt:

Vergelijking klachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet ten opzichte van het normale klachtenrecht

Wkkgz Jeugdwet
Onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht Niet verplicht maar wel geadviseerd
Klachtencommissie niet verplicht Klachtencommissie verplicht
Aansluiting bij externe geschillencommissie Niet nodig
De geschillencommissie kan uitspraak doen
inzake aansprakelijkheid en een schadevergoeding toekennen.
De klachtencommissie oordeelt slechts of de juiste procedures zijn gevolgd en doet geen uitspraken over aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
Juridische bijstand (door advocaat) wordt sterk geadviseerd. Juridische bijstand wordt ook hier geadviseerd.
Ook de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt bij deze procedure betrokken daar er uitspraak gedaan kan worden inzake aansprakelijkheid van de coach en/of schadevergoeding kan worden toegekend. De aansprakelijkheidsverzekeraar blijft hier buiten daar dit betrekking heeft op het wel/niet volgen van de juiste procedures.
 

 

Niet werkzaam conform Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo

Voor de kindercoaches welke niet werkzaam zijn conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo geldt het normale klachtenrecht.

Onder het normale klachtenrecht wordt verstaan dat een cliënt zijn klacht schriftelijk meldt bij de betreffende kindercoach (deze heeft in zijn/haar overeenkomst of algemene voorwaarden hierover informatie opgenomen). Komen zij er samen niet uit dan kan de cliënt besluiten om naar de rechter te stappen.

Let op: Stelt de cliënt de kindercoach aansprakelijk dan dient de zaak overgedragen te worden aan de aansprakelijkheidsverzekering (melding hiervan gaat via Adiona!).

Dit geldt voor iedere kindercoach, ook degenen die werkzaam zijn in het kader van de Wkkgz, Jeugdwet en/of de Wmo.

Hoe nu verder in 2021?
Wij maken hierbij onderscheid tussen twee groepen kindercoaches, te weten:

  • De kindercoaches welke werkzaam zijn conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo en
  • De kindercoaches die niet werkzaam zijn conform deze regelingen.

Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo
Kindercoaches werkzaam conform de Wkkgz, Jeugdwet en/of Wmo kunnen zich vanaf 01 januari 2021 aanmelden bij het Klachtenportaal Zorg.
Bij de aanmelding kan je aangeven dat je lid bent van Adiona waardoor je 10% korting ontvangt.
De kosten per jaar bedragen € 71,95 per kalenderjaar.

Bij aanmelding wordt er éénmalig € 19,95 aan inschrijfkosten in rekening gebracht,  Bij het Klachtenportaal Zorg geldt per klacht een maximum eigen risico van € 295.

Het Klachtenportaal Zorg zal vóór 1 januari as. een digitale informatiebijeenkomst organiseren waarbij jullie uitgebreid geïnformeerd worden. Nadere informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Om je aan te melden bij het Klachtenportaal Zorg, klik op onderstaande button:
Voor kindercoaches werkzaam conform Wkkgz, Jeugdwet, Wmo
 

Kindercoaches NIET werkzaam conform Wkkgz, jeugdwet en/of Wmo

Voor deze kindercoaches heeft Adiona zelf een KLACHTENLOKET opgericht.
Deze kindercoaches kunnen aangeven in hun contracten/algemene voorwaarden/website etc. dat ze aangesloten zijn bij het Klachtenloket van Adiona.

Er is een klachtencoördinator per mail beschikbaar is voor vragen. De klachtencoördinator inventariseert en beoordeeld de klacht.
Indien de klacht met bemiddeling kan worden opgelost zal de klachtencoördinator hiertoe stappen ondernemen. Er is een klachtenreglement waarin precies beschreven wordt welke procedures er gevolgd dienen te worden.

De inhoudelijke behandeling van de klacht zal worden afgewikkeld door het Klachtenloket van Adiona en indien nodig de vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit een viertal onafhankelijke commissieleden waarbij 2 commissieleden ervaren (kinder)coaches zijn, het derde commissielid een juridische achtergrond heeft en het vierde commissielid een bestuurslid is.

Let op: Voor alle coaches geldt nog steeds dat als zij aansprakelijk worden gesteld de verzekeraar hierover geïnformeerd dient te worden en deze zal de zaak in behandeling nemen. Dit loopt via Adiona.