Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Inschrijfvoorwaarden

Wat fijn dat jij belangstelling hebt om je aan te sluiten bij Stichting Adiona.

We hopen dat jij het net zoals wij belangrijk vindt dat het beroep kindercoach als beroep goed op de kaart komt te staan. Dat we ons vak met elkaar op een hoger plan kunnen tillen door hier samen aan te werken en dat we als vakgroep professionaliteit, betrouwbaarheid, maar ook menselijkheid en warmte willen uitstralen.

Onze flyer kun je HIER downloaden

We heten je van harte welkom wanneer je aan de onderstaande eisen voldoet:

Voor de meest gestelde vragen over aansluiting bij Stichting Adiona of contact met het secretariaat kun je HIER kijken.

Kwaliteitswaarborg
Kindercoaches zijn in wettelijke zin geen zorgaanbieder, maar als Adiona vinden wij de regelgeving op het gebied van klachten en geschillen zoals opgenomen in de Wkkgz belangrijk voor het vak kindercoaching. Daarom heeft Adiona voor alle bij haar aangesloten kindercoaches de vereisten op het gebied van klachten en geschillen zoals vastgelegd in de Wkkgz collectief geregeld. Indien de bij Adiona aangesloten deelnemer uit hoofde van de Jeugdwet als kindercoach is ingeschakeld, is de verplichte aansluiting geregeld tot een onafhankelijke klachtencommissie. 

Een van de verplichtingen voor zorgaanbieders die aan de Wkkgz moeten voldoen, is dat er een periodieke kwaliteitscontrole plaatsvindt. Voor deelname aan Adiona is registratie bij een kwaliteitsregister die dergelijke kwaliteitscontroles organiseren zoals deze in de Wkkgz verplicht worden gesteld voor alle  zorgaanbieders vooralsnog niet verplicht.

Er zijn inmiddels diverse kwaliteitsregisters waar kindercoaches zich kunnen laten registreren. Adiona heeft ervoor gekozen om de registervermelding op de Adiona website op te nemen bij de gegevens van de kindercoach.

Als een Adiona deelnemer geregistreerd staat in een relevant kwaliteisregister en dit ook heeft doorgegeven aan het secretariaat van Adiona, staat dit vermeld bij de contactgegevens onder ‘Deelnemers’.

Van onderstaande organisaties is het bij Stichting Adiona bekend dat in een kwaliteitsregister kindercoaches zijn opgenomen:

Sta jij ingeschreven bij een ander register dan hierboven genoemd, neem dan contact op met het secretariaat via info@adiona.nl om te ontdekken of dit kan worden aangemerkt als kwaliteitsregister voor kindercoaches. Het gaat er wel om dat een register jou beoordeelt op jouw kwaliteiten als kindercoach.

Aanmelden
Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan het Adiona deelnemerschap. Wil je eerst weten wat de kosten zijn? Kijk dan HIER.

Ben je nu al gemotiveerd en enthousiast om je direct voor aansluiting bij Stichting Adiona aan te melden? Vul dan HIER het inschrijfformulier in om je hiervoor aan te melden.