Beroepsorganisatie voor kindercoaches

Mijn Adiona

Sociale media

Volg, like en deel stichting Adiona op sociale media !

LinkedIn
Stichting Adiona
Kindercoaching (activiteiten pagina)

Twitter
Stichting Adiona

Facebook
Stichting Adiona
Week van de Kindercoaching (activiteiten pagina)
Adiona coaches netwerk (besloten groep voor Adiona deelnemers)

Instagram
Stichting Adiona

Websites
www.adiona.nl
www.kindercoachindebuurt.nl
www.kindercoachesnederland.nl
www.kindercoachkaart.nl
www.zoekkindercoach.nl
www.jeugdcoachnederland.nl
www.jeugdcoachesnederland.nl
www.zoekjeugdcoach.nl

Profilering Adiona deelnemers op sociale media
Naast het in stand houden van een eigen website adviseren wij iedere bij Adiona aangesloten deelnemer om beroepsmatig een profiel te onderhouden op de netwerken van LinkedIn en Facebook. Registreer daar zowel jouw persoonlijk profiel als bedrijfsprofiel (pagina).

Verder raden we je Twitter en/of Instagram aan als je het leuk vindt om regelmatig nieuwtjes, feiten of gedachten over kindercoaching met een breed publiek te delen. Vermeld altijd #kindercoaching en @stichtingadiona in jouw Tweets.

Kennisdeling tussen Adiona deelnemers
Voor de bij Adiona aangesloten deelnemers is er een besloten groep op Facebook beschikbaar waar de deelnemers elkaar over en weer advies kunnen geven, vragen kunnen stellen of documenten kunnen delen op het gebied van kindercoaching en de hierbij behorende praktijkvoering en/of ondernemerschap.

Sluit je hierbij aan via de link: https://www.facebook.com/groups/adiona

Verder nodigen wij alle bij Adiona aangesloten deelnemers nadrukkelijk uit om Stichting Adiona en elkaar te volgen en te liken op de sociale media platformen van Facebook, Twitter en LinkedIn.