Help!? Mijn kind heeft alweer buikpijn en wil niet naar school…

Een blog van Cathalijne Roddenhof. 

 

Klaagt jouw kind vaak over buikpijn? En als je er dan naar vraagt wat er is, krijg je ‘weet ik niet’ als antwoord. Kinderen zeggen vaak dat ze buikpijn hebben. Het is voor hen een makkelijke manier om aan te geven dat er iets aan de hand is. Ze voelen vaak écht pijn in de buik of ervaren er in ieder geval hinder van. Maar, is het echt buikpijn of is er iets anders aan de hand? Buikgriep, diarree en koorts kunnen we als ouder vaak wel herkennen. Maar buikpijn zonder aanleiding is lastig… probeer dan maar te achterhalen wat er speelt. In dit blog ga ik in op verschillende mogelijke oorzaken van buikpijn en geef ik je tips hoe hiermee om te gaan.

Ieder kind heeft basisbehoeften

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de gemoedstoestand en het welbevinden van je kind. Voor ieder kind gelden dezelfde basisbehoeften: aandacht, veiligheid en voedsel. Als hierin het kind zich niet erkent voelt, ontstaat er onbalans. Kinderen raken eerder van slag of reageren primair. Primaire reacties zoals huilen, boos worden, slaan of schoppen of zich terug trekken komen veel voor.

Kinderen die zich bevinden in de ontwikkelingsfase van het kind van 9 ervaren (nieuwe) situaties anders dan dat ze eerder deden. Deze fase loopt van ongeveer 8 tot en met 11 jaar.  Dit komt omdat er een bewustwordingsproces in gang is gezet. De werkelijke wereld zoals die om hen heen is en die daar buiten komt meer binnen. Ze beleven het intenser en (onbekende) gevoelens worden ervaren.

Door vakken zoals nieuwsbegrip op school, televisie, social media, tijdschriften en telefoon gebruik wordt hun wereld letterlijk en figuurlijk groter. Dat kan een beroep doen op hun gevoel van veiligheid. ‘Kan hier ook oorlog komen?’ of ‘vinden ze mij wel leuk genoeg?’.

De invloed van school

Kinderen brengen veel tijd door op school. Ze zijn de hele dag bezig met sociale interacties, doen (leer) ervaringen op en passen zich aan. In de groepen 5 en 6 gaat de hoeveelheid leerstof omhoog omdat er meer vakken bijkomen en er andere eisen aan het werk gesteld worden. Leerde je eerst nog de letters automatiseren om te kunnen hakken en plakken, moet je nu je leestempo gaan verhogen om hele teksten te kunnen lezen én begrijpen.

Je kind is onderdeel van een groep en binnen een groep heb je met groepsdynamiek te maken. Hoe reageren kinderen in bepaalde situaties op elkaar. Het zal duidelijk zijn dat wanneer er een vrijere situatie zich voordoet, zoals de pauze, dat er dan anders op elkaar gereageerd wordt dan wanneer er in de les onder toezicht gewerkt wordt. Groepsdynamieken zijn bepalend voor de sfeer in een groep.

Kinderen zijn gevoelig voor sfeer en in deze ontwikkelingsfase net wat meer. Omdat hun eigen bewustwording een groei doormaakt, zijn ze meer bezig met de ander. Wat doet die, hoe reageert die en wat vind ik daar nou van. Het vormen van een eigen mening vindt plaats. Dit zorgt voor meningsverschillen, ruzies, vergelijken, kattig gedrag, buitensluiten, gevoelens van eenzaamheid en verdriet.

Buikpijn als signaal

Als je een kind hebt wat stevig in zijn of haar schoenen staat, van jongs af aan al, dan kan het zijn dat je kind deze ontwikkelingsfase soepel doorloopt. Maar het kan ook zomaar zijn dat je kind toch ineens wat wiebelig wordt en gevoeliger reageert op antwoorden, vragen of gebeurtenissen. De gevoelsbeleving van kinderen groeit. Ze worden zich meer bewust van eigen grenzen en kunnen. Ze vergelijken zich met de ander, zien hoe het elders gaat en kunnen gaan twijfelen.

Lees verder op mijn site om te lezen wat deze twijfels voor spanningen met zich meebrengen en welke tips ik geef om dit te bespreken, te oefenen en toe te passen met je kind.

 

Cathalijne Roddenhof

Kindercoach Goedgemutst.

Sluit je aan bij Adiona

Ben je kindercoach, jongerencoach en/of gezinscoach en wil je aansluiten bij Adiona? Meld je dan aan!